Bij langdurende arrangementen gaat het om trajecten die meer dan 30 uur vragen. Het aanbod kan zich richten op leerling-, groeps- en leerkracht en/of schoolniveau.

Deze langdurende arrangementen worden toegekend door de samenwerkingsverbanden. De inzet is gebaseerd op de ondersteuningsbehoeften zoals omschreven in de aanvraag. Vaak is het een combinatie van inzet op diverse niveaus.

Een langdurend arrangement kan bijvoorbeeld bestaan uit:
begeleiding voor de leerkracht, individuele leerlingbegeleiding (op sociaal-emotioneel gebied, gedragsproblemen en werkhoudingsgebied), oudercontacten, multidisciplinair overleg en een teamvoorlichting. Dit alles wordt ingezet in relatie tot de gedragsproblemen van een leerling.

Hieronder een mooie quote van een leerling die – door deelname aan een langdurend arrangement – zelf de regie neemt over zijn ‘buffeltjes’.

Leerling (11 jaar)
Ik heb veel last van tics. Het is dan net of er allemaal buffeltjes door mijn lichaam heen rennen. Door de tics te doen en veel heen en weer te rennen worden de buffels moe en vallen ze in slaap. Ik krijg hiervoor extra begeleiding op school. Ik ga dan naar een juf toe en zij helpt mij om mijn prikkels een beetje kwijt te raken. En zo kan ik weer een poosje rustiger in de klas werken.