De Loodsboot vervult als Expertisecentrum Gedrag een brugfunctie tussen het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De Loodsboot valt onder het bestuur van  De Haagse Scholen en maakt deel uit van 4 Tact speciaal onderwijs. Dit is een samenwerking tussen  De Loodsboot en drie speciaal onderwijs scholen, De Strandwacht, De Eerste Nederlandse Buitenschool en De Inspecteur WP Blokpoelschool.  De Loodsboot werkt intensief samen met de samenwerkingsverbanden in de regio. Met al onze (onderwijs)partners werken wij gezamenlijk aan een perspectief voor iedere leerling.