De Loodsboot, Expertisecentrum Gedrag
info@deloodsboot.com
www.deloodsboot.com

Wanneer er (ondersteunings)vragen zijn op het gebied van gedrag kunnen leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, directie en samenwerkingsverbanden rechtstreeks contact opnemen met ons. Email: info@deloodsboot.com