Bij middellang durende arrangementen gaat het om trajecten tussen de 15 en 30 uur binnen een periode van 6 maanden.

Elk aanbod wordt afgestemd op de hulpvraag van de school. Het is altijd mogelijk om te overleggen over de samenstelling van een traject. Wanneer u meer informatie wilt over de arrangementen en/of samenstelling kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met de coördinator van De Loodsboot.

Het middellang durende aanbod is verdeeld over drie niveaus:

1. Leerling niveau


2. Groeps- en leerkrachtniveau

3. Schoolniveau
Meer informatie

  • Schoolondersteuner gedrag: schoolbrede advisering en professionalisering gericht op gedrags- en psychiatrische problematiek
  • Professionalisering en advisering gericht op signalering van gedrags- en psychiatrische problematiek in vroegschoolse, voor- en naschoolse opvang
  • Ondersteuning bij visie en beleidsontwikkeling ten aanzien van gedrag