Naast opdrachten van individuele scholen voeren wij ook specifieke projecten schoolondersteuning uit voor besturen en samenwerkingsverbanden.
Wilt u meer informatie neem dan contact op met de coördinator: info@deloodsboot.com.