WIE ZIJN WIJ?
De teamleden van De Loodsboot zijn experts op het gebied van het her- en onderkennen van gedragsproblemen bij kinderen in het primair en voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Wij helpen kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten en schoolleiders de juiste weg te vinden naar passende  ondersteuning en begeleiding. Met onze kennis, kunde en vaardigheden (vooral binnen het onderwijs) brengen wij u op de juiste koers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?
Wij brengen onze expertise bij u en uw kind(eren) thuis en/of op school. Dat is wel zo prettig voor u en uw kind(eren) om in een bekende en vertrouwde omgeving extra steun en begeleiding te krijgen.
Onze ambulante begeleiders zorgen voor professionele hulp in de begeleiding naar passend onderwijs voor uw kind(eren) die (tijdelijk) te kampen hebben met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problemen binnen. Zowel binnen het (speciaal) basis-, als voortgezet onderwijs. Wij hebben u en uw kinderen veel te bieden. Maatwerk is onze norm, want geen situatie is hetzelfde.

Wij bieden u een uitgebreid pakket aan dienstverlening. Alles wat wij aan ondersteuning bieden is gebaseerd op maatwerk. Dit maatwerk komt o.a. tot stand door consultatie, onderzoek en diagnostiek, kennisoverdracht en training, begeleiding op school en in de klas en training en intensieve specialistische begeleiding van leerlingen en niet te vergeten – onze jarenlange expertise op dit gebied!

WAAR MOET U ZIJN?
Iedereen die een hulpvraag heeft op het gebied van gedrag van hun kind(eren/leerling(en), kan direct via de mail contact opnemen. info@deloodsboot.com

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Alle medewerkers van De Loodsboot zetten hun expertise in om u als ouder/verzorger, leerkracht of schoolleider, de kind(eren) te helpen die passende hulp nodig hebben (met hun gedragsproblematiek).

DE TOEKOMST
Naast alles wat wij nu al kunnen aanbieden is ons streven de professionaliteit van leerkrachten/opleiders te vergroten. Dat leerkrachten en scholen op den duur zelf in staat zijn tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van al hun leerlingen, en wij niet meer – in de basis – nodig zijn.