Leerling (11 jaar)
Ik heb veel last van tics. Het is dan net of er allemaal buffeltjes door mijn lichaam heen rennen. Door de tics te doen en veel heen en weer te rennen worden de buffels moe en vallen ze in slaap. Ik krijg hiervoor extra begeleiding op school. Ik ga dan naar een juf toe en zij helpt mij om mijn prikkels een beetje kwijt te raken. En zo kan ik weer een poosje rustiger in de klas werken.

 

 
   

Dirk (12 jaar)
Ik vond de gesprekken “handig”, omdat ik dan leerde hoe ik dingen beter kon doen. De grapjes leidde me soms af, maar waren ook leuk. Boos-zijn mag, maar ik heb geleerd hoe ik dat moet.

 

 
   

Het nut van de begeleiding
Begeleiding van de Loodsboot van Fabian op school was precies het stukje meerwaarde waardoor hij zijn persoonlijke tekortkomingen aangevuld kreeg en ermee aan de slag kon. Iets bespreken waar hij moeite mee had wat meteen werd opgepakt of werd besproken. Iets waar een leerkracht in een volle klas niet aan toe komt.

Zeker het gebied van sociale activiteiten of planning. Soms in de klas en soms buiten de klas en daarmee kon hij nu op het ‘gewone’ basis onderwijs blijven. Om maar een voorbeeld te noemen is dat Fabian aan geen enkele sociale activiteit op het schoolplein kon deelnemen. Hij stond dan binnen in het schoolgebouw achter glas en had daarbij een koptelefoon op omdat hij geen enkel geluid kon verdragen. Nu groep 8 staat hij gewoon op het schoolplein tussen de klasgenoten en staat hij gewoon volop mee te doen en heeft zelfs de musical mee gedaan. Iets wat wij ons tevoren niet konden bedenken.

De overstap naar het VO is een hele grote, de begeleiding werkt hier een heel schooljaar of zelfs langer naar toe. Onmisbaar is het om in deze onrustige periode voor het kind een vertrouwd gezicht mee te nemen en zeker als de begeleiding ook het kind al langer kent. Ook de nieuwe school weet precies hoe het kind kan reageren en kan de school ook terugvallen op de expertise van de begeleiding van de Loodsboot.
De begeleiding weet ook wat de oude situatie was en kan daarbij goed inspelen en inschatten hoe te handelen in de nieuwe situatie.

 

 
   

Onze zoon van 9 jaar…
…wordt begeleid vanuit de Loodsboot. Hij heeft een individueel arrangement op school in verband met de diagnose PDD-NOS. Op school krijgt hij extra ondersteuning van een leerlingbegeleider en vanuit de Loodsboot van de ambulant begeleider. De ambulant begeleider ondersteunt hem op sociaal emotioneel gebied.

Hij laat op school sociaal wenselijk gedrag zien en de ab-er heeft door observaties, gesprekken met hem, school en met ons in kaart gebracht, welke training/begeleiding hierbij past. Op school werkt zij met hem en in de afgelopen jaren heeft zij al verschillende trainingen gedaan. Zo heeft zij het met hem gewerkt over situaties die hij moeilijk vindt in de klas/op school en geeft hem hiervoor handvatten.

Zo heeft zij het afgelopen jaar met hem gewerkt aan piekergedachten. Onze zoon kan heel goed ‘piekeren’, maar deelt deze gedachten niet of nauwelijks met iemand. Samen hebben ze gewerkt met een zorgenboom en heeft hij helpende gedachten kaartjes. Deze helpen hem, in moeilijke situaties, waar hij geen overzicht meer heeft, om een kaartje uit te zoeken en hem door een situatie of moment te helpen. Deze kaartjes gebruikt hij op school, in de klas, maar ook thuis liggen ze op een centrale plek.

Verder bespreekt de ab-er situaties die zijn gebeurd of situaties die staan te gebeuren; zoals de overgang naar een volgende groep. Hij vindt het fijn om met haar te werken. Het contact met de ab-er ervaren wij als prettig, zij houdt ons als ouders op de hoogte en wij houden haar op de hoogte van de ontwikkelingen van onze zoon.
Zij is ook aanwezig als ambulant begeleider bij een SOC. Dit ervaren wij als ouders, als zeer positief, want zij is er in het belang van onze zoon, maar ook voor ons als ouders. Dit steunt ons enorm!
Het is voor onze zoon en ons heel belangrijk dat deze ab-er hem blijft begeleiden. Hij vertrouwt haar, krijgt van haar praktische handvatten die goed zijn te gebruiken op school en thuis en hij vindt het fijn om met haar te werken!