Wanneer uw zoon of dochter door sociaal-emotionele, psychiatrische en/of gedragsproblemen niet goed kan meekomen op een reguliere school, kan extra begeleiding nodig zijn. In eerste instantie proberen school en ouders samen aan de slag te gaan om de problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Als dat niet voldoende is kan ambulante begeleiding vanuit De Loodsboot, Expertisecentrum Gedrag, ondersteuning bieden. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen van leerling, ouders en school. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van De Loodsboot.

Reactie van een ouder

 

Saskia Gouw, moeder van Jelle, vertelt:
“Bij onze zoon Jelle is MCDD gediagnosticeerd. Hij is licht autistisch en heeft ADHD. Eigenlijk houdt MCDD in dat hij van alles een beetje heeft. Op de basisschool ging het niet goed met Jelle. Hij ging met tegenzin naar school, had weinig vriendjes en was snel afgeleid. We hebben samen met de school van alles geprobeerd. De rol van de ambulant begeleider was daarbij heel belangrijk. Het is zo goed om professionele mensen om je heen te hebben als er iets aan de hand is met je kind. Als ouder weet je vaak niet wat je moet doen. Je hebt het idee dat je alles maar moet aannemen. Na een tijd hebben we geconstateerd dat de basisschool Jelle niet kon bieden wat hij nodig heeft. Hij zit nu op de dagbehandeling van het Curium-LUMC in Gouda en krijgt les in een groep van zes. Er is rust en regelmaat en Jelle komt weer thuis met verhalen over school. Dat is lang geleden.”

“Mijn tip aan ouders die in dezelfde situatie zitten? Wacht niet te lang en volg je eigen gevoel. Wij hebben te lang gewacht. Blijven aanmodderen. Jelle had veel eerder naar een andere school gemoeten. Misschien wisten we dat wel, maar we hebben afgewacht. We hebben ons nooit verzet tegen het feit dat Jelle naar speciaal onderwijs zou gaan. Ik ben voor speciaal onderwijs. Het gaat erom dat je kind met plezier naar school gaat. Waar dat dan is, maakt voor mij niet uit.”