WIE ZIJN WIJ?

De Loodsboot is een expertise centrum gedrag voor het primair en voortgezet onderwijs.

Ons team is gespecialiseerd in het aanbieden van begeleiding en ondersteuning op het gebied van gedrag op leerling-groeps- en schoolniveau.

Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, scholen en leerkrachten kunnen een beroep doen op onze expertise. Ons aanbod is handelingsgericht en op maat met als doel in onderlinge afstemming en samenwerking oplossingen te bieden en koers te bepalen voor een passend onderwijsaanbod.

Lees verder…